สยจ.ตราดให้ความช่วยเหลือประชาชน

16 ก.ย. 2565 08:35 น.

ปรึกษากฎหมาย ขอรับความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม

และยื่นเอกสารเพิ่มเติมผู้เสียหายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ราย

2.ขอความช่วยเหลือกองทุนยุติธรรม 2 ราย

3.ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2565 และ 8/2565 จำนวน 2 ราย

ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด