สยจ.ตราดให้ความช่วยเหลือประชาชน

19 พ.ค. 2566 15:50 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

        วันศุกร์  19  พฤษภาคม 2566  สำนักงานยุติธรรมมจังหวัดตราด ให้คำปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับ "เงินทดแทนกรณีเสียชีวิต"  จำนวน 1 ราย 

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด