สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

16 พ.ค. 2566 15:03 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมายและยื่นเอกสารเพิ่มเติมขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ 

            วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดให้คำปรึกษากฎหมายและรับเอกสารเพิ่มเติมขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ ดังนี้ 1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ “การจัดการมรดก” จำนวน 1 ราย

2.ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย

3.ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 2 ราย

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด