ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด

12 พ.ค. 2566 16:17 น.

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด และศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด

        วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา นางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด 4 โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี และมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบล เขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด