สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่ 1/2566

21 เม.ย. 2566 10:16 น.

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่ 1/2566

         วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2566 โดยนางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ ยุติธรรมจังหวัดตราด เป็นกรรมการและเลขาฯ เพื่อรายงานผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และรายงานสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่จังหวัดตราด ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด