สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนเมษยน 2566

21 เม.ย. 2566 10:03 น.

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนเมษายน 2566

วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ประกอบด้วย สถานกักขังกลางจังหวัดตราด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ศาลาการเปรียญวัดบางปิดล่าง บ้านบางปิดล่าง จังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการกระทรวงยุติธรรมและรับปรึกษากฎหมายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี

ประชาชนเข้ามาปรึกษากฎหมาย จำนวน 1 ราย และมีสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้รับเงินทดแทนจากคดีอาญา จำนวน 1 ราย