สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

18 เม.ย. 2566 10:34 น.

Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก

สร้างสุขให้ประชาชน”)

        วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 นางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมจากเหตุการณ์ “กระบะ-รถเก๋ง ประสานงาน รถพังยับทั้งคู่ เสียชีวิตทั้งคู่ เป็นรายที่ 2 และ 3 ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ตราด ปี 2566” เจ้าหน้าที่ได้ทำการประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองตราด โดยการให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาฯ การฟ้องคดีแพ่งและการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมตามแนวทาง Justice care(ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)