สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

7 เม.ย. 2566 16:08 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมายและยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

     วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 

1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ "การซื้อขายรถยนต์และบ้าน" จำนวน 1 ราย

2.ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย 

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด