สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

4 เม.ย. 2566 15:09 น.

ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

       วันจัทร์ที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชนดังนี้ ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 3 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด