ติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด

27 ก.พ. 2561 14:48 น.

 

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด

  1. อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 1
  2. (เข้าทางด้านหน้าอยู่ด้านซ้ายมือ)
  3.  อยู่ตรงข้ามกับสวนรุกขชาติ
    อาคารเลขที่ 1133 หมู่ที่ 1 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
    โทรศัพท์ 039 524 031 หรือ 0 625 96675 3
  4. โทรสาร 039 524 033