สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

15 มี.ค. 2566 15:54 น.

ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

และ ประชาชนปรึกษากฎหมาย

        วันพุธที่  15 มีนาคม 2566  สำนักงานยุติธรรมให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ 

1.ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย 

2.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ "ที่ดิน" จำนวน 1 ราย 

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด