สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

14 มี.ค. 2566 15:00 น.

ประชาชนให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

           วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนเดินทางมาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม แก่เจ้าหน้าที่ยุติธรรม จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด