สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

8 มี.ค. 2566 16:12 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

       วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  1. ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ “ขอทำเรื่องไกล่เกลี่ย” จำนวน 1 ราย
  2. ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ “พนักงานสอบสวน” จำนวน 1 ราย
  3. ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ “ขอสัญชาติไทย” จำนวน 1 ราย
  4. ประชาชนให้ข้อเท็จจริงเพิ่ม จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด