สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

7 มี.ค. 2566 16:13 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

     วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ "สัญญาซื้อขาย" จำนวน 1 ราย

2.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ "เรียกค่าเลี้ยงดูและทรัพย์สิน" จำนวน 1 ราย

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด