สยจ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

21 ก.พ. 2566 16:08 น.

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

        วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายเชิดศักดิ์ เกิดเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด