ประชาชนขอยุติธรรมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

9 ก.พ. 2566 10:03 น.

นายพยุง มงคล ขอยุติธรรมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

        วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด ได้รับแจ้งว่าปัจจุบันมีคำร้องของเพิกถอนการฝากขังผู้ต้องหาราย นายพยุง มงคล ซึ่งในการนี้นายพยุงฯ จึงได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมเพื่อลงลายมือชื่อขอยุติการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม เนื่องจากไม่มีเหตุจำเป็นที่ต้องใช้หลักประกันต่อไป ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด