สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566

24 ม.ค. 2566 16:06 น.

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566

        วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางอุมาภรณ์ รัตนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด