สยจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566”

12 ม.ค. 2566 13:44 น.

เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

ประจำปีงบประมาณ 2566”


       วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่ยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรม“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยนายปรเมศ คงรอด ผู้อำนวยการสถานกักขังกลาง และนางสาวอภิรดี กรวยทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา เป็นประธานในพิธี