สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

11 ม.ค. 2566 15:31 น.

ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ

ละยื่นเอกสารเพิ่มเติมขอทนายกองทุนยุติธรรม

       วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

  1. ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย
  2. ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติมขอทนายกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย                                                                                ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด