สยจ.ตราดประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่1/2566

11 ม.ค. 2566 15:27 น.

ประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่ 1/2566

       วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด พร้อมเจ้าหน้าที่ยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 ของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ๔ ทางระบบการประชุมทางไกล ผ่านระบบ Webex Meeting ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบัวขาว ชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด