สยจ.ตราด ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเพทยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร สยจ.ตราด ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเพทยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด

23 ธ.ค. 2565 15:44 น.