สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

23 ธ.ค. 2565 15:39 น.

Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก

สร้างสุขให้ประชาชน”)

           วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมจากเหตุการณ์ “สลด! กระบะชนซาเล้ง ตา 73 ดับคาที่ สุนัขจรจัดถูกลูกหลงตายอีกตัว กำนันเผยถนนซ่อมเป็นปี ไม่มีไฟ วอนเจ้าหน้าที่มาดูแลความปลอดภัย” เจ้าหน้าที่ได้ทำการแจ้งสิทธิตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544ฯ ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิต ทั้งให้คำแนะนำการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาฯ การฟ้องคดีแพ่งและการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมตามแนวทาง Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)