สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

2 ธ.ค. 2565 15:23 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

        วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ “การซื้อขายรถยนต์” จำนวน 1 ราย

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด