สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

28 พ.ย. 2565 15:24 น.

ประชาชนยื่นเอกสารเพิ่มเติม

       วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนยื่นเอกสารเพิมเติมขอรับความค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 1 ราย และปรึกษากฎหมายกองทุนยุติธรรม จำนวน 1 ราย ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัวดตราด