สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

24 พ.ย. 2565 16:03 น.

        วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนปรึกษากฎหมาย จำนวน 3 ราย และประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับมรดกที่ดิน 1ราย

2.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการหย่าร้าง 1 ราย

3.ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับหมายศาล 1 ราย

4.ประชาชนยื่นเอกสารขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายฯ จำนวน 2 ราย

ณ สำนักงานุยติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด