สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

15 พ.ย. 2565 14:52 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้ ประชาชนปรึกษากฎหมาย จำนวน 2 ราย และมาให้ข้อเท็จจริงกองทุนยุติธรรม จำนวน 2 ราย ดังนี้

  1. ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการอยากได้สินสมรสคืน
  2. ประชาชนปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการถูกฟ้อง
  3. ประชาชนให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ยุติธรรม จำนวน 2 ราย                                                                                 ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด