สยจ.ตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน

14 พ.ย. 2565 15:35 น.

ประชาชนปรึกษากฎหมาย

       วันจันทร์ที่  14  พฤศจิกายน 2565  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชน ดังนี้

1.ประชาชนปรึกษากฎหมาย "เกี่ยวกับการถูกฟ้องค้ำประกัน" จำนวน 2 ราย 

2.ประชาชนปรึกษากฎหมาย "เกี่ยวกับค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร" จำนวน 1 ราย

ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด