สยจ.ตราด เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ ผ่านกลไกลสำนักงานยุติธรรมจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 ต.ค. 2565 16:14 น.

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ ผ่านกลไกลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 าด

         วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด มอบหมายให้นางสาวสาคร สุวรรณรัตน์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ/แผนงาน การขับเคลื่อนภารกิจในพื้นที่ของหน่วยงาน/ส่วนราชการต่างๆ ผ่านกลไกลสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมบัวขาว อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด