สยจ.ตราดลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อขอทนายกองทุนยุติธรรม

18 ต.ค. 2565 16:13 น.

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดตราด ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อขอทนายกองทุนยุติธรรม ดังนี้

  1. ณ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด  (มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ใหญ่บ้าน)
  2. ณ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด