# ชื่อไฟล์ วันที่ ดาวน์โหลด
11100 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 4 ม.ค. 2566 10:57 น. บทความ ธันวาคม 2565_pdf
5479 รายงานการประชุม กพยจ. ครั้งที่ 1/2564 17 ก.พ. 2564 13:43 น. รายงานการประชุมกพยจ_ปี64_pdf ดูแล้ว 12 ครั้ง
5418 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กพยจ. 28 ม.ค. 2564 16:14 น. คำสั่งที่ 2657 ปี 2560_pdf ดูแล้ว 5 ครั้ง
คำสั่งที่ 31 ปี 2562_pdf ดูแล้ว 3 ครั้ง
4873 รายงานการประชุมกพยจ.ครั้งที่4/2562 5 ส.ค. 2563 09:23 น. รายงานการประชุมกพยจ.ครั้งที่4/2562 ดูแล้ว 12 ครั้ง
4456 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 1/2563 22 เม.ย. 2563 15:47 น. รายงานการประชุม_pdf ดูแล้ว 17 ครั้ง
4452 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางการป้องกันอาชญากรรม 22 เม.ย. 2563 09:29 น. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุฯ_pdf ดูแล้ว 13 ครั้ง
4443 แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันอาชญากรรม 16 เม.ย. 2563 15:45 น. แบบรายงานด้านอาชญากรรม ปี 63_doc ดูแล้ว 36 ครั้ง
4307 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ครั้งที่ 2/2562 4 มี.ค. 2563 11:10 น. คณะอนุฯขับเคลื่อน_pdf ดูแล้ว 29 ครั้ง
3881 รายงานการประชุม กพยจ. ครั้งที่ 3/2562 11 ธ.ค. 2562 10:14 น. รายงานการประชุม กพยจ. ดูแล้ว 19 ครั้ง
3301 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรม 30 ส.ค. 2562 10:18 น. อนุกรรมการขับเคลื่อนฯ_pdf ดูแล้ว 21 ครั้ง
3300 รายงานการประชุม กพยจ. 30 ส.ค. 2562 10:15 น. รายงานการประชุม ดูแล้ว 14 ครั้ง
2783 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 19 มิ.ย. 2562 11:09 น. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2562 ดูแล้ว 17 ครั้ง