สยจ.ตราดไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน

สยจ.ตราดไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน

ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยนายภาคภูมิ หาญเหี้ยม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำน...

สยจ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566

สยจ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ ...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2566 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุต...

ประชาชนขอยุติธรรมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

ประชาชนขอยุติธรรมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม

นายพยุง มงคล ขอยุติธรรมการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรม วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด ได้รับแจ้งว่าป...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตร...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงร...

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ย...

Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”) วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สยจ.ตราดไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน
  สยจ.ตราดไกล่เกลียประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน

  ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยนายภาคภูมิ หาญเหี้ยม พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำน...

ภาพกิจกรรม

 • สยจ.ตราดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • สยจ.ตราด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ2565
 • สยจ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
 • สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา