สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบั...

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางสาวสุดารัตน์ ยินดี ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดตราด ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน...

สยจ.ตราดเข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2

สยจ.ตราดเข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 2...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้ารับการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 โดยนางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เขต 9 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566เวลา 14.30 ...

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม  และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด  และศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตร...

ศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เข้าตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566...

สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่  1/2566

สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด(กพยจ.)ค...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม ระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะ...

สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนเมษยน 2566

สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่ว...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ประจำเดือนเมษายน 2566 วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 หน่วยงานในสัง...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • สยจ.ตราดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • สยจ.ตราด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ2565
  • สยจ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
  • สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา