สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ให้หายจากพระอาการประชวร

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตร...

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตราด ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงร...

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ย...

Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”) วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจัง...

สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่   ครั้งที่ 1/2566

สยจ.ตราดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั...

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรร...

สยจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566”

สยจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเค...

เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566” วันพฤหัสบดีที่ 12 มกร...

สยจ.ตราดประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่1/2566

สยจ.ตราดประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่1/...

ประชุมประจำเดือนของศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด 4 ครั้งที่ 1/2566 วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • สยจ.ตราด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ2565
  • สยจ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
  • สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ