สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่10/2565

สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่10/2...

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 นาฬิกา ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด โดยน...

สยจ.ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2565

สยจ.ตราด ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค...

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10/2565 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกา...

สยจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ)

สยจ.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในว...

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันวชิราวุธ) วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพ...

สยจ.ตราด ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน

สยจ.ตราด ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน

ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทภาคประชาชน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยนางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติ...

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ย...

Justice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”) วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางสาววราภรณ์ นพณัฐวรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤต...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • สยจ.ตราด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตราด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ2565
  • สยจ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
  • สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ