สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่4/2565

สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่4/25...

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 วลา 11.00 น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด โดยนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/...

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ย...

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุ...

สยจ.ตราดจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

สยจ.ตราดจัดกิจกรรม BIG CLEANING DAY

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสาคร สุวรรณรัตน์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด/ยุติธรรมจังหวัดตราด แบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาด แล...

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน”)

สยจ.ตราด ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ย...

ในวันวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราด โดยกลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ ดำเนินการตามแนวทางJustice care (ยุติธรรมใส่ใจ ภายใต้นโยบาย “ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงร...

สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) ครั้งที่2/2565

สยจ.ตราด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.) ...

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 โดยนางสาวสาคร สุวรรณรัต...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

  • สยจ.ตราด ลงพื้นที่นิเทศศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
  • สยจ.ตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
  • สยจ.ตราดประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ
  • สยจ.ตราดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา